Onex x Pinduoduo․ ուղիղ համագործակցության ԲՈԼՈՐ առավելությունները այստեղ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1. Արտասահմանյան պահեստում բեռի ընդունում

  1.1 Օնէքսի բեռնափոխադրման կազմակերպման ծառայությունից օգտվելու համար Հաճախորդն իր բեռը պարտավոր է ուղարկել Օնէքսի արտասահմանյան պահեստի հասցեով:

  1.2 Բեռի վրա հասցեատեր բաժնում պետք է արտացոլվի Օնէքսի կողմից տրամադրված բոլոր տեղեկությունները, հակառակ դեպքում Օնէքսը պատասխանատվություն չի կրում բեռը պահեստում չընդունելու, ուշացումով նույնականացնելու, առաքումն ուշացնելու կամ չառաքելու համար։ Բեռի վրա MT կոդի բացակայության պարագայում այն կուղարկվի օդային ճանապարհով։

  1.3 Բեռն ընդունված է համարվում այն ժամանակ, երբ պահեստում Օնէքսի աշխատակիցների կողմից Բեռն ընդունվում է, նույնականացվում և սքանավորման միջոցով մուտքագրվում է համակարգ:

  1.4 Բեռի ընդունումը կատարվում է այն փաստացի պահեստ առաքվելուց հետո 1(մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում։

  1.5 Բեռի սքանավորման ու նույնականացման արդյունքում Հաճախորդի անձնական էջում կարտացոլվեն հետևյալ տեղեկությունները՝

  ա/ փոխադրման ընթացքին հետևելու համարը (Tracking Number),

  բ/ ստացողը ՀՀ-ում,

  գ/ առաքման և ստացման երկրները,

  դ/ առաքման եղանակը,

  ե/ ընդունման ամսաթիվը,

  զ/ իրական քաշը,

  է/ առաքման արժեքը:

2. Վերափաթեթավորում

  2․1 Այն դեպքում, երբ Բեռի փաստացի և/կամ ծավալային քաշի նվազեցման կամ համախմբման անհրաժեշտություն է առկա, Օնէքսն իր հայեցողությամբ իրավունք ունի Պահեստում վերափաթեթավորել Բեռը։ Վերափաթեթավորումը կատարվում է անվճար։

  2․2 Վերափաթեթավորում չի իրականացվում ՌԴ պահեստում։

3. Արգելված Բեռ

  3․1 Օնէքսը պարտավոր չէ կատարել այնպիսի Բեռների փոխադրման կազմակերպումը, որոնք Պահեստի գտնվելու վայրի պետության կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ արգելված է փոխադրել:

  3․2 Բեռնափոխադրման համար ընտրված եղանակից, ինչպես նաեւ պահեստի երկրից կախված արգելված համարվող իրերի ցանկը սահմանված է Հաճախորդի անձնական էջում՝ արտասահմանյան պահեստների հասցեներ բաժնում։

  3․3 Օնէքսի պահեստ արգելված բեռ ստանալու դեպքում, Օնէքսը պատասխանատվություն չի կրում այդ Բեռի համար, իսկ դրա վերադարձման, ոչնչացման կամ պահեստում պահպանության համար ամբողջական պատասխանատվություն կրում է Հաճախորդը։

  3․4 Բոլոր դեպքերում Օնէքսը չի փոխադրում զենք, զինամթերք, թանկարժեք մետաղների ձուլակտորներ կամ ջարդոն, արտարժույթ, ծխախոտ, վտանգավոր, պայթուցիկ կամ շուտ հրկիզվող նյութեր, բույսեր, կենդանիներ, միջատներ, խմիչք, սնունդ :

  3․5 Չինաստանի պահեստ ընդունված նույնականացման խնդիր ունեցող բոլոր առաքանիները 3 ամիս անց կուտիլիզացվեն։

  3․6 Չինաստանի պահեստ ընդունված բոլոր այն առաքանիները, որոնք օդային առաքման դեպքում արգելված են, ավտոմատ կերպով ուղարկվելու են ծովային ճանապարհով։

4. Բեռի փոխադրման կազմակերպում

  4.1 Բեռը Պահեստում ընդունելուց և գրանցելուց հետո Օնէքսը կազմակերպում է Բեռի փոխադրումը Հայաստանի Հանրապետություն:

  4.2 Բեռնափոխադրման տևողությունը արտասահմանյան պահեստում ընդունվելուց մինչև ՀՀ հասնելը կատարվում է ըստ ժամանակացույցի:

Երկիր Առաքման եղանակ Առաքման տեվողություն
ԱՄՆ Օդային 5 - 9 աշխ. օր
ԱՄՆ Ծովային 3 - 4 ամիս
ՉԻՆԱՍՏԱՆ Օդային 5 - 10 աշխ. օր
ՉԻՆԱՍՏԱՆ Ծովային ≈ 3 ամիս
ՀՈՒՆԱՍՏԱՆ Վերգետնյա 6 - 11 աշխ. օր
ԻՏԱԼԻԱ Նոր Վերգետնյա 8 - 13 աշխ. օր
ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ Օդային 5 - 10 աշխ. օր
ԳԵՐՄԱՆԻԱ Օդային 5 - 10 աշխ. օր
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ Օդային 2 - 3 աշխ. օր
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ Վերգետնյա 5 - 10 աշխ. օր
ԴՈՒԲԱՅ Օդային 5 - 10 աշխ. օր

  4.3 Բեռնափոխադրման ժամկետը կարող է խախտվել (փոփոխվել)՝ պայմանավորված սեզոնային ծանրաբեռնվածությամբ, անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետ կամ Օնէքսից անկախ այլ հանգամանքների բերումով: Բեռնափոխադրման ժամկետի խախտման համար մասնակի կամ ամբողջական փոխհատուցում Օնէքսը տրամադրում է միայն սեփական հայեցողությամբ՝ պայմանավորված ուշացման պատճառներով:

  4.4 Հաճախորդը համաձայն է, որ սույն Ընդհանուր պայմանների եւ դրույթների 4.3 կետով նախատեսված դեպքերում Բեռի ուշացման համար իրավունք ունի հատուցման դիմում ներկայացնել Օնէքսին, սակայն համաձայն է և ընդունում է, որ բոլոր դեպքերում մասնակի կամ ամբողջական հատուցման հարցը լուծվում է Օնէքսի հայեցողությամբ և Հաճախորդը պարտավորվում է ընդունել Օնէքսի համապատասխան որոշումը որպես վերջնական և չբողոքարկել այն:

  4.5 Ընդհանուր պայմանների եւ դրույթների 4.4 կետի Պահանջը Հաճախորդի կողմից խախտելու և Օնէքսի համապատասխան որոշումը բողոքարկելու դեպքում Հաճախորդը կրում է բողոքարկման ընթացքի ու արդյունքների հետ կապված Օնէքսի բոլոր ծախսերը՝ ներառյալ պետական տուրքեր, փաստաբանական և այլ ծախսեր:

5. Բեռի մասին տեղեկատվության հայտարարագրում

  5.1 Նախքան Բեռի Հայաստան հասնելը Հաճախորդը պարտավոր է Օնէքսի իր անձնական էջում հայտարարագրել Բեռի գնի (ինվոյսային արժեքի) մասին տեղեկությունը՝ ավտոմատիզացված կերպով մաքսային մարմիններին փոխանցելու համար:

  5.2 Այն դեպքերում, երբ Բեռի համար գին հայտարարագրված չէ, ապա մաքսային մարմինները իրավասու են օրենքով սահմանված կարգով որոշել Բեռի գինը:

6. Բեռի ժամանում

  6.1 Հաճախորդը տալիս է իր համաձայնությունն առ այն, որ «Օնէքս» ՍՊ ընկերության միջոցով Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված և Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմնի պահանջով առաքանու մաքսային զննման գործընթացին «Օնէքս» ՍՊ ընկերությունը («Օնէքս» ՍՊ ընկերության աշխատակիցները) լինեն Հաճախորդի լիազորված անձը ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեում, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսատուն-վարչություններում: Հաճախորդն անվերապահորեն ընդունում է առաքանու մաքսային զննման գործընթացքում «Օնէքս» ՍՊ ընկերության («Օնէքս» ՍՊ ընկերության աշխատակիցների) կողմից կատարված գործողությունների՝ իր անունից և ի շահ իրեն կատարված լինելը:

  6.2 Բեռը Հայաստանի Հանրապետություն հասնելուց հետո Օնէքսը այդ մասին ծանուցում է Հաճախորդին էլեկտրոնային փոստի միջոցով՝ հայտնելով ստացման ընթացակարգն ու ժամկետը:

  6.3 Ֆիզիկական անձանց բեռները դուրս են բերվում մաքսատնից և հանձնվում հասցեատերերին այն դեպքերում, եթե մաքսային մարմինների կողմից չեն առարկվում հայտարարագրված արժեքները, կամ բեռը չի հանդիսանում ֆիզիկական անձի կողմից ներմուծման համար արգելված ապրանքատեսակ։

  6.4 Իրավաբանական անձանց՝ ոչ ԵԱՏՄ երկրներից առաքվող բեռները Օնէքսի կողմից հանձնվում են պահպանության մաքսային տերմինալին եւ մաքսազերծման գործընթացն իրականացվում է Հաճախորդի կողմից։ Մաքսային տերմինալ Բեռի մուտքից 48 ժամը լրանալուց հետո մաքսային տերմինալի կողմից սահմանված են պահեստավորման եւ պահպանության վճարներ, որոնք, համաձայն Օնէքսի կողմից դուրս գրված հաշիվ-ապրանքագրի, ենթակա են վճարման Հաճախորդի կողմից: ԵԱՏՄ երկրներից առաքման դեպքում, եթե առկա են անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը, Օնէքսի կողմից դուրս են բերվում մաքսատնից և հանձնվում Հաճախորդին։

7. Բեռի ստացման վայրը և կարգը

  7.1 Հաճախորդը կարող է ընտրել առաքանիների առավել հարմար ստացման վայր կայքում առաջարկվող հասցեներից։ Բեռը Հայաստան հասնելուն պես այն անվճար կտեղափոխվի պատվերի ստացման վայր և պատրաստ կլինի ստացման․ Երևանում՝ հաջորդ աշխատանքային օրը, ՀՀ Մարզերում և Արցախում՝ 1-2 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

  7․2 Հաճախորդը կամ հասցեատերը կարող է ստանալ բեռը սկսած այն պահից, երբ Հաճախորդի անձնական էջում պատվերի համապատասխան տողում նշված կլինի "Պատրաստ Է Ստացման" ։

  7․3 "Ցիտադել" կամ "Արաբկիր" պատվերի ստացման վայրերում բեռները հանձնվում են ONEX SMART WALL-ի միջոցով: Անձնական էջում կամ բջջային հավելվածում սեղմելով «ԲԱՐԿՈԴ» կոճակը, հաճախորդը կստանա անհատական բարկոդ, որն անհրաժեշտ է սքանավորել ONEX SMART WALL-ում առաքանիները ստանալու համար: Նախքան սքանավորումը անհրաժեշտ է համալրել ONEX-ի հաշիվը առցանց կամ տերմինալի միջոցով։

  7․4 Հաճախորդը կամ նրա նշած հասցեատերը պարտավոր է ստանալ Բեռը Հայաստան հասնելուց հետո 180 օրվա ընթացքում, այլապես այն ճանաչվում է տիրազուրկ։

  7․5 Հաճախորդն իր ցանկությամբ կարող է օգտվել «Առաքում Տուն» և «Առաքում Լոքեր» ծառայություններից (տե՛ս 9 և 10 կետերը)։

8. Ծառայության գինը և վճարման կարգը

  8.1 Ֆիզիկական անձանց համար Օնէքսի կողմից մատուցված Ծառայության գինը որոշվում է ըստ Բեռի փաստացի քաշի, բացառությամբ գերծավալային քաշով Բեռների:

  8.2 Իրավաբանական անձանց համար ցանկացած տարբերակով, իսկ ֆիզիկական անձանց համար ծովային տարբերակներով կատարվող առաքումների համար հիմք է ընդունվում Բեռի ֆիզիկական և ծավալային քաշերից առավելագույնը:

  8.3 Բեռը համարվում է գերծավալային քաշով, եթե կողմերի երկարությունների գումարը գերազանցում է 150 սմ-ը և ծավալային քաշը 2 և ավելի անգամ գերազանցում է փաստացի քաշը: Այս դեպքում հաշվարկվում է ըստ Բեռի ծավալային քաշի, սակայն գործում է հատուկ զեղչված սակագին:

  8.4 Ծավալային քաշը հաշվարկվում է միջազգայնորեն ընդունված հետևյալ բանաձևով՝ Երկարություն X Լայնություն X Բարձրություն / 5000 (սմ / կգ):

  8.5 Բեռնափոխադրման ծառայության գնացուցակ`

Երկիր Մինիմալ Ծավալային քաշ Սակագին (1կգ)
ԱՄՆ (օդային) եթե առկա չէ գերծավալային քաշ 6.000 դր
ԱՄՆ (ծովային) մինչև 10 կգ – 15.000 դր 1.500 դր
Չինաստան (օդային) եթե առկա չէ գերծավալային քաշ 8.000 դր

3 կգ և ավել քաշով առաքանի - 7.850 դր

Չինաստան (ծովային) մինչև 1 կգ – 1.500 դր 1.500 դր
Հունաստան (վերգետնյա)
եթե առկա չէ գերծավալային քաշ 3.000 դր
Իտալիա (վերգետնյա) Նոր
եթե առկա չէ գերծավալային քաշ 3.500 դր
Մեծ Բրիտանիա (օդային) եթե առկա չէ գերծավալային քաշ 6.000 դր
ԳԵՐՄԱՆԻԱ եթե առկա չէ գերծավալային քաշ 6.800 դր
Ռուսաստան (օդային) եթե առկա չէ գերծավալային քաշ 2.000 դր
Ռուսաստան (վերգետնյա) մինչև 4 կգ - 4.000 դր եթե առկա չէ գերծավալային քաշ 1.000 դր
ԱՄԷ (օդային) եթե առկա չէ գերծավալային քաշ 5.000 դր

  8․6 Ծառայության դիմաց վճարումը կատարվում է Օնէքսի կայքում Հաճախորդի անձնական հաշիվը լիցքավորելու և Օնէքսին վճարը փոխանցելու միջոցով: Վճարման եղանակներն են.

  ա/ Առցանց՝ Օնէքսի կայքում Հաճախորդի անձնական էջից:

  բ/ Բանկային փոխանցում՝ իրավաբանական անձանց համար,

  գ/ EasyPay վճարային տերմինալների միջոցով,

  8․7 Քաշը կլորացվում է 100 գրամ ճշտությամբ դեպի վերև:

9. «Առաքում տուն» ծառայություն

  9.1 Բեռը Հայաստան հասնելուց հետո Հաճախորդը Օնէքսի կայքի իր անձնական էջից կարող է պատվիրել “Առաքում Տուն” ծառայությունը Երևանի ողջ տարածքով:

  9․2 “Առաքում Տուն” ծառայության արժեքն է 500 դրամ։

  9․3 10 կգ և ավել քաշով բեռների համար “Առաքում Տուն” ծառայությունն իրականացվում է ԱՆՎՃԱՐ։

10. «Առաքում Լոքեր» ծառայություն

  10.1 Բեռը Հայաստան հասնելուց հետո Հաճախորդը Օնէքսի կայքի իր անձնական էջից կարող է պատվիրել “Առաքում լոքեր” ծառայությունը, եթե հաճախորդի առաքանիների հիմնական ստացման վայրը հանդիսանում է "Ցիտադել" կամ "Արաբկիր" ստացման վայրերից մեկը։

  10.2 “Առաքում Լոքեր” հնարավոր չէ պատվիրել հետևյալ դեպքերում․
- Եթե առաքանիները ֆիզիկապես չեն տեղավորվում առկա պահատուփերում,
- Եթե առաքանիների քանակը գերազանցում է 9-ը,
- Եթե առկա է մաքսային պարտավորություն։

  10.3 “Առաքում Լոքեր” ծառայությունն իրականացվում է ԱՆՎՃԱՐ։

  10.4 Հաճախորդը պարտավոր է ստանալ բեռը 2 աշխ․ օրվա ընթացքում, այլապես այն կվերադարձվի հիմնական ստացման վայր, որի համար կկիրառվի տույժ։

11. Պատասխանատվություն

  11․1 Բեռի կորուստի կամ վնասման համար պատասխանատվությունը Օնէքսը կրում է սկսած այն պահից, երբ պահեստը ընդունում է այն՝ սքանավորելով և նույնականացնելով բեռը:

  11.2 Կողմերը համաձայնում և ընդունում են, որ Ծառայության մատուցման ընթացքում Բեռի վնասման կամ կորստի համար Օնէքսը կրում է պատասխանատվություն (փոխհատուցում է) առավելագույնը Բեռի գնի (ինվոյսային արժեքի) չափով: Ընդ որում յուրաքանչյուր դեպքում պատասխանատվության (փոխհատուցման) վերջնական չափը սահմանում է Օնէքսը և այն ենթակա չէ վիճարկման։

  11.3 Բոլոր դեպքերում Օնէքսը պատասխանատվություն չի կրում Բեռի որևէ թաքնված թերության կամ վնասվածքի համար, ինչպես նաև Բեռի արտաքին վնասվածքների համար, եթե բեռի փաթեթավորումը/արկղը/տուփը չի վնասվել Բեռնափոխադրման կազմակերպման ընթացքում կամ եթե փաթեթավորման/արկղի/տուփի վնասման ու բեռի արտաքին վնասվածքի միջև պատճառահետևանքային կապ առկա չէ:

  11.4 Հաճախորդը պարտավոր է ստանալ Հայաստան փոխադրված Բեռը, իսկ հրաժարվելու դեպքում Հաճախորդը պարտավոր է Օնէքսին մեկ շաբաթյա ժամկետում վճարել բեռնափոխադրման կազմակերպման արժեքն ամբողջությամբ:

  11.5 Առաքանիները ստանալու համար հաճախորդին տրամադրված անհատական բարկոդի գաղտնիության պատասխանատվությունը կրում է Հաճախորդը:

12. Բոնուսներ և դրանց օգտագործման կարգը

  12․1 Օնէքսի կողմից կարող են տրամադրվել այլ բոնուսներ։

  12․2 Բոնուսը կիրառելու համար անհրաժեշտ է Օնէքսի կայքում Հաճախորդի անհատական էջում Բոնուսային հաշվից գումարը փոխանցել ընթացիկ հաշվին:

  12․3 Հաճախորդի կողմից սույն պայմանագիրը լուծելիս նրա կուտակած բոնուսները զրոյացվում են և չեն կարող օգտագործվել:

Թարմացված է՝ 23.03.24

Ներբեռնե՛ք մեր հավելվածը

Onex Mobile App Onex Mobile App Onex Chrome Extension

Հետևեք մեզ

Onex Facebook Onex Instagram Onex Telegram Onex YouTube Onex LinkedIn Onex TikTok